Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp được thay đổi trong quá trình vận hành kinh doanh. Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Quý khách hàng có thể tham khảo trình tự thực hiện thay đổi vốn điều lệ trong bài viết dưới đây.

  1. Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 thì vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán.

Công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ có thể thực hiện 1 trong 03 cách sau:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ;

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc công ty cổ phần chào bán cổ phần cho một hoặc một số đối tượng không nhất định phải là cổ đông của công ty.

– Chào bán cổ phần ra công chúng.

Trong đó, chào bán ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Căn cứ Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. Trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

  1. Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

– Nộp 01 (một) bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Thời gian thực hiện hồ sơ dự kiến 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho Sở kế hoạch và Đầu tư.

  1. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng

– Tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

– Tư vấn về tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

– Tư vấn về thay đổi, bổ sung ngành kinh doanh

– Tư vấn về vốn điều lệ, định giá tài sản góp vốn

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần của Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 091 298 7103.

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại