Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo 24/24, dịch vụ luật sư trực tuyến online

Trong cuộc sống hàng ngày, con người có thể phát sinh rất nhiều mối quan hệ khác nhau trong đó có quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật trong từng lĩnh vực sẽ có quy định điều chỉnh riêng như quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình sự,… Khi các quan hệ pháp luật xảy ra, nếu bạn cảm thấy lúng túng, không biết phải giải quyết như thế nào, xử lý bắt đầu từ đâu… GỌI NGAY để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
QUAN HỆ PHÁP LUẬT LÀ GÌ?
Quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật khác nhau, những quan hệ xã hội này xác lập, phát triển, tồn tại hay chấm dứt dựa trên quy định của pháp luật, các bên tham gia vào quan hệ đó là những chủ thể có quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý phát sinh được pháp luật quy định và Nhà nước sẽ bảo đảm thực hiện.
Các yếu tố cầu thành quan hệ pháp luật gồm có: Chủ thể của quan hệ pháp luật; Khách thể của quan hệ pháp luật và Nội dung của quan hệ pháp luật.
– Chủ thể của quan hệ pháp luật: Chủ thể trong quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức phải có năng pháp luật, năng lực hành vi phù hợp phù hợp để tham gia vào các quan hệ đó và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ pháp lý theo quy định.
– Khách thể của quan hệ pháp luật: Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được đó là lợi ích về vật chất hoặc tinh thần, khi tham gia vào quan hệ pháp luật.
– Nội dung quan hệ pháp luật: Nội dung của quan hệ pháp luật là tổng thể quyền và nghĩa vụ pháp luật quy định của các chủ thể tham gia trong quan hệ đó.
Khi nào cần tư vấn pháp luật
Khi một quan hệ xã hội hoặc một quan hệ pháp luật đột nhiên xảy ra, không phải ai cũng có thể tự mình tìm ra biện pháp để bảo vệ mình trước những rủi ro của cuộc sống, và cũng không phải ai cũng hiểu biết pháp luật để tranh đấu, đòi lại quyền lợi. Chính vì thế, dịch vụ tư vấn pháp luật được ra đời đáp ứng những nhu cầu cấp thiết đó!
TƯ VẤN PHÁP LUẬT LÀ GÌ?
Tư vấn pháp luật được hiểu là hoạt động được thực hiện bởi các luật sư. Đây là hoạt động mang tính trí tuệ, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận để tháo gỡ những rắc rối, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho con người trong đời sống nhưng dựa trên các quy định của pháp luật.
Như vậy, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật đã góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Đồng thời cũng qua hoạt động của mình, người luật sư sẽ phát hiện được những kẽ hở của pháp luật, từ đó có ý kiến đóng góp để sửa đổi và bổ sung kịp thời để hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Người cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật có trách nhiệm cung cấp cho người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình và trong mỗi sự việc có được những quyết định phù hợp và chính xác.
CHỦ THỂ THỰC HIỆN VIỆC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Theo Điều 2 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012: Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng).
Chức năng xã hội của Luật sư bao gồm: Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Thứ nhất, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Pháp luật dân sự điều chỉnh quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự bao gồm các vấn đề về giải quyết về vụ án dân sự và việc dân sự, đó có thể là trong các lĩnh vực sau:
– Tư vấn về các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự;
– Tư vấn về thừa kế;
– Tư vấn về sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;
– Tư vấn về các việc dân sự có liên quan đến Tòa án;
– Tư vấn giải quyết các tranh chấp dân sự;
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài;
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự.
Thứ hai, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự. Lĩnh vực hình sự được điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, cụ thể điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi tội phạm xảy ra. Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc thực hiện tội phạm thông qua các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại