Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024

Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024 

Thủ tục giám định thương tật nhằm xác định thương tích, tổn hại của sức khỏe…Để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Vậy thủ tục, trình tự giám định thương tật được thực hiện như thế nào? Văn phòng Luật sư Đà Nẵng Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục giám định thương tật qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024
Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024

1. Quy định pháp luật về giám định thương tật

Căn cứ Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Những trường hợp bắt buộc phải thực hiện giám định thương tật cụ thể:

 • Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ. Tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án;
 • Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;
 • Nguyên nhân chết người;
 • Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động;
 • Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;
 • Mức độ ô nhiễm môi trường.
Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024
Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024

2. Trình tự, thủ tục thực hiện giám định thương tật 

2.1 Hồ sơ cần chuẩn bị giám định thương tật

 • Văn bản yêu cầu giám định
 • Đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ chứng minh là:

      (i) Đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính;

     (ii) Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự;

     (iii) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; Hoặc

     (iv) Người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

Lưu ý: Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

 • Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;
 • Nội dung yêu cầu giám định;
 • Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;
 • Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;
 • Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định\

Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024

2.2 Trình tự thực hiện giám định thương tật 

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định. Hoặc người có quyền yêu cầu giám định

 • Đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ
 • Người yêu cầu giám định thương tật gửi văn bản đề nghị giám định và kèm theo tài liệu, chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện giám định theo yêu cầu

Tiếp nhận giám định:

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định. 
 • Trường hợp không chấp nhận đề nghị thì thông báo cho người đã đề nghị giám định biết bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
 • Hết thời hạn này hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì người đề nghị giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

Thực hiện giám định:

 • Việc giám định có thể tiến hành tại cơ quan giám định; Hoặc
 • Nơi tiến hành điều tra vụ án ngay sau khi có quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.

Bước 3: Gửi kết quả giám định cho cơ quan trưng cầu/người yêu cầu giám định

 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật năm 2024

3. Luật sư tư vấn thủ tục giám định thương tật

 • Tư vấn quy định pháp luật về giám định thương tích;
 • Soạn thảo đơn đề nghị/văn bản yêu cầu giám định;
 • Tư vấn phương án, các bước giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục giám định thương tật của Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 091 298 7103;

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng.

 

 

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại