Tổng hợp những cán bộ, công chức, viên chức sắp được tăng lương

1. Công chức, viên chức được tăng lương thêm 0,8 lần

Ngày 22/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg về quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong đó có đề cập đến nội dung tăng lương cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 5 Quyết định này, có ba đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Nhà nước sẽ được tính mức chi tiền lương bằng 1,8 lần mức lương với các đối tượng khác. Đồng nghĩa, việc tăng tiền lương thêm 0,8 lần được áp dụng với các đối tượng sau đây:

    1. a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
    2. b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
    3. c) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.

Lưu ý: Việc tăng tiền lương này không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp thâm niên nghiệp, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, tiền làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

Đồng thời, các khoản tiền lương tăng thêm này cũng không dùng để tính đóng cũng như hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

Việc tăng tiền lương này được thực hiện đến khi cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (áp dụng cho các năm tài chính từ 2022 – 2024).

2 .Trợ giúp viên pháp lý

Một đối tượng viên chức khác cũng được tăng lương trong thời gian sắp tới là viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định của Thông tư số 05/2022/TT-BTP.

Cụ thể, theo quy định hiện nay tại Thông tư liên tịch số 08 năm 2016, viên chức trợ giúp viên pháp lý gồm hai chức danh nghề nghiệp là trợ giúp viên pháp lý hạng II và trợ giúp viên pháp lý hạng III.

Tuy nhiên, từ 20/10/2022 tới đây, nhóm viên chức này được bổ sung thêm một chức danh nữa là trợ giúp viên pháp lý hạng I. Theo đó, để được bổ nhiệm vào chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I thì viên chức phải đáp ứng điều kiện về thời gian giữ chức danh thấp hơn nêu tại điểm g khoản 2 Điều 5 Thông tư 05:

    1. g) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I phải có thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II hoặc tương đương từ đủ 06 năm cộng dồn (72 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II tối thiểu đủ 01 năm cộng dồn (12 tháng), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, người sẽ được bổ nhiệm vào chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I phải là trợ giúp viên pháp lý hạng II và có thời gian giữ hạng này hoặc tương đương đủ 06 năm (72 tháng) được cộng dồn trở lên trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) giữa chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II.Theo đó, đối tượng này được xếp lương như viên chức loại A3, nhóm A3.1 với hệ số lương từ 6,2 – 8,0 tương đương mức lương dao động từ 9.238.000 đồng/tháng – 11.920.000 đồng/tháng.

3. Viên chức chuyên ngành lưu trữ

Không giống với cách xếp lương của viên chức chuyên ngành lưu trữ hiện đang được quy định tại Thông tư 08/2015/TT-BNV, quy định mới về việc xếp lương viên chức lưu trữ tại Thông tư 07/2022/TT-BNV từ ngày 15/10/2022 sẽ có một số đối tượng được tăng lương.

Cụ thể, cách xếp lương viên chức lưu trữ được quy định tại Điều 5 Thông tư 08/2015 hiện nay như sau:

– Lưu trữ viên chính: Xếp lương như viên chức A2, nhóm A2.2, có hệ số lương từ 4,0 – 6,38.

– Lưu trữ viên: Xếp lương như viên chức A0, hệ số lương từ 2,1 – 4,89.

– Lưu trữ trung cấp: Xếp lương như viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Đồng thời, khi hết tập sự:

– Nếu viên chức có trình độ trung cấp, tuyển dụng lần đầu vào chức danh lưu trữ viên trung cấp sẽ áp dụng hệ số lương bậc 1, hệ số lương 1,86;

– Có trình độ cao đẳng thì xếp lương bậc 1, hệ số 2,1 của chức danh lưu trữ viên;

– Có trình độ đại học thì xếp lương lần đầu là bậc 2, hệ số 2,41 của chức danh lưu trữ viên.

– Có trình độ đào tạo đại học trở lên, đã xếp lương ở ngạch lưu trữ viên thì hưởng hệ số 2,34 – 4,98 như hiện nay đang được hưởng.

Tuy nhiên, đến Thông tư mới, mức lương của chức danh ngành lưu trữ có một số điều chỉnh theo mức tăng lương cho nhóm viên chức này. Cụ thể, căn cứ Điều 14 Thông tư 07 như sau:

– Viên chức lưu trữ viên trung cấp: Có trình độ trung cấp xếp bậc 1, hệ số 1,86 của viên chức loại B; có trình độ cao đẳng xếp bậc 2, hệ số 2,06 của viên chức loại B (quy định cũ không phân chia trình độ đào tạo nên thường chức danh này sẽ bắt đầu hưởng hệ số bậc 1 tương đương 1,86).

– Viên chức lưu trữ viên: Có trình độ đào tạo, xếp bậc 1, hệ số 2,34; có trình độ thạc sĩ xếp bậc 2, hệ số 2,67; có trình độ tiến sĩ xếp bậc 3, hệ số 3,0 (hiện nay không quy định xếp lương theo bậc sau cho người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

Có thể thấy, so với quy định hiện hành, viên chức lưu trữ có trình độ đào tạo cao hơn sẽ được xếp lương ở mức cao hơn

4. Cán bộ, công chức, viên chức tại Hà Nội

Tại Công văn số 3256/UBND-SNV của TP. Hà Nội ban hành ngày 03/10/2022 có nêu rõ, trước tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc, Uỷ ban nhân dân có đưa ra một số biện pháp khắc phục trong đó có:

– Thực hiện thí điểm chi thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Thành phố.

– Đề xuất các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Như vậy, cũng giống như các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở mục 2 nêu trên, sắp tới đây, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan của TP. Hà Nội cũng được thí điểm tăng thêm 0,8 lần mức thu nhập.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, Luật Duy Ích – Văn phòng Luật sư Đà Nẵng cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết cho khách hàng. Đảm bảo uy tín, bảo mật.

5. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng gồm:

– Soạn thảo đơn từ, hợp đồng, các giao dịch kinh tế, thương mại, dân sự khác.…

– Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng thực hiện công việc liên quan đến các thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng chuyên môn;

– Luật sư tư vấn, soạn thảo, hướng dẫn hồ sơ và giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại tại các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

– Luật sư giỏi hỗ trợ, thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp như cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Điều Lệ công ty, các loại giấy phép… để doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;

– Luật sư giỏi đại diện thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của khách hàng liên quan đến việc đàm phán, ký kết hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh cho đương sự trong các vụ án dân sự (Tranh chấp hợp đồng mua bán, tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng thuê nhà, tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ); Giải quyết tranh chấp về lao động (Tranh chấp về tiền lương, Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc, tranh chấp về tiền trợ cấp mất việc, tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng,…);  Hôn nhân và Gia đình (Tranh chấp về tài sản chung sau ly hôn, tranh chấp ai có quyền nuôi con, tranh chấp về nghĩa vụ cấp dưỡng,…); Giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai (Tranh chấp về lối đi liền kề, tranh chấp về ranh giới đất, …); Giải quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp;…

– Luật sư giỏi về lĩnh vực hình sự: Tư vấn các quy định pháp lý liên quan đến hành vi phạm tội của bị can, bị cáo; Hỗ trợ tham gia vào các giai đoạn tố tụng để làm rõ hành vi phạm tội và đưa ra các bằng chứng giảm nhẹ tội cho thân chủ từ các giai đoạn: điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử vụ án; Tư vấn, hướng dẫn, đưa ra phương án khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội cho thân chủ; Thu nhập tài liệu, chứng cứ, tình tiết giảm nhẹ hoặc tìm bằng chứng ngoại phạm nếu khách hàng có hiệu bị oan sai, tìm ra sự thật khách quan của vụ việc; Luật sư tư vấn hướng dẫn bị can, bị cáo các chính sách khoan hồng, chính sách ân xá, đặc xá, cho mãn hạn tù trước thời hạn; Luật sư tham gia vụ án tiến hành tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo giảm nhẹ tội danh;…

Trên đây là ý kiến tư vấn mang tính chất tham khảo. Nếu Quý khách có bất kỳ vướng mắc hoặc cần thêm thông tin chi tiết về vấn đề trên hãy liên hệ với chúng tôi qua số liên lạc 0912 987 103  hoặc đặt lịch hẹn trực tiếp tại 76 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Rất mong nhận được sự hợp tác.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn Luật – Công ty Luật Duy Ích tại Đà Nẵng.

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại