Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi có sự thay đổi tăng phần vốn góp của chủ sở hữu, các thành viên và hội đồng cổ đông. Tùy theo loại hình doanh nghiệp đăng ký các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ khác nhau. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào, hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Quý khách hàng có thể tham khảo thủ tục thực hiện qua bài viết dưới đây của Văn phòng Luật sư Đà Nẵng.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo điều 40 Luật đầu tư 2020 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động). Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện vốn điều lệ công ty. Do đó, khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài dẫn đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục trước hết để tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài là thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Điều 39 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về thực hiện thủ tục đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư quy định:

Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Theo đó, trước khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện kê khai trực tuyến thông tin điều chỉnh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Sau đó tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh cho cơ quan đăng ký đầu tư trong vòng 15 ngày.

Khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2.1 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định:

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

b) Thời gian giải quyết: trong vòng 10 – 15 ngày làm việc

c) Cơ quan giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính, Ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao hoặc Khu kinh tế tùy theo dự án đầu tư điều chỉnh mà cơ quan giải quyết khác nhau.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2.2 Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Nghị định 01/2021/ND-CP quy định hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Đối với Công ty TNHH MTV

 • Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ (Nếu có)
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với Công ty TNHH HTV trở lên

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi. 
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp. Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ (Nếu có)
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 1: Huy động đủ số vốn góp tăng thêm 

Doanh nghiệp cần góp đủ số vốn tăng thêm trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết. Vốn góp là tiền, tài sản hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Tại phòng đăng ký kinh doanh (thuộc Sở kế hoạch và đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
 • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố thông tin doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp phải công bố nội dung thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày. 

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

3. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh 

 • Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ…;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi giấy phép doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi;
 • Tư vấn thường xuyên các hoạt động doanh nghiệp;

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Văn phòng Luật sư Đà Nẵng. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 091 298 7103;

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Văn phòng Luật sư Đà Nẵng.

 

 

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại