Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty năm 2024

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty năm 2024

Trong một số trường hợp doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ theo quy định pháp luật. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty được thực hiện như thế nào? Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng hướng dẫn trình tự thực hiện giảm vốn điều lệ qua bài viết sau.

1. Những trường hợp giảm vốn điều lệ công ty

1.1 Đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Công ty kinh doanh liên tục 02 năm trở lên, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty.
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

1.2 Đối với công ty TNHH

Đối với Công ty TNHH MTV giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: 

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty.
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Đối với Công ty TNHH HTV trở lên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo yêu cầu của thành viên này khi thành viên này đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

Căn cứ Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH HTV.

Lưu ý: Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

3. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

 • Tại phòng đăng ký kinh doanh (thuộc Sở kế hoạch và đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
 • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố thông tin doanh nghiệp thay đổi giảm vốn điều lệ 

Doanh nghiệp phải công bố nội dung thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày. 

Xem thêm: Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng

3. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh 

 • Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ…;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi giấy phép doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi;
 • Tư vấn thường xuyên các hoạt động doanh nghiệp;

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 091 298 7103;

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng.

 

 

 

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại