TÀI SẢN GÓP VỐN LÀ GÌ? TÀI SẢN GÓP VỐN GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Để thành lập công ty thì cá nhân, tổ chức đều phải góp vốn, theo đó, tài sản góp vốn là gì, tài sản góp vốn gồm những loại nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ vấn đề này.

1/Tài sản góp vốn là gì? Tài sản góp vốn gồm những loại nào?

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam (theo khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

Khoản 18 Điều 4 Luật này định nghĩa:

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập

Như vậy, tài sản góp vốn gồm: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2/ Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty:

– Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng đất: Phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó/quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

– Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu: Việc góp vốn được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản (trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản).

Trong đó, biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;

Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;

Ngày giao nhận;

Chữ ký của người góp vốn/người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Lưu ý:

– Riêng tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

– Việc thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, Luật Duy Ích – Văn phòng Luật sư Đà Nẵng cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết cho khách hàng. Đảm bảo uy tín, bảo mật.

Dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hành gồm:

– Tham gia thương thảo hợp đồng, đề xuất các kế hoạch đàm phán thích hợp trong từng trường hợp cụ thể và đề xuất loại hình hợp đồng phù hợp với mối quan hệ thực tế dựa trên quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp;

– Tư vấn, hỗ trợ cho Doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội cũng như rủi ro có thể gặp phải trong quá trình ký kết, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước và nước ngoài, từ đó đưa ra nhận định pháp lý và cách thức giải quyết;

– Tư vấn và giải quyết tranh chấp kinh doanh- thương mại: Tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp thương mại về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các cá nhân tổ chức,…

– Tư vấn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

– Tư vấn giải thể doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

– Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục xin các loại giấy phép: ATVSTP, PCCC,…

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline  091 298 7103 để được hỗ trợ và giải đáp. Trân trọng!

Liên hệ ngay Công ty Luật Duy Ích- Công ty Luật sư tại Đà Nẵng để giải quyết các vấn đề thắc mắc về thủ tục, cách giải quyết tranh chấp hạn chế tối thiểu các thiệt hại của bạn đối với pháp lý Doanh nghiệp. Đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí!

 

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại