Cách chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật hiện nay

Cách chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật hiện nay

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện xảy ra giữa người sử dụng lao động và người lao động. Cần chú ý các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động tuân theo quy định pháp luật. Vậy chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật như thế nào? Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng lao động qua bài viết sau của Văn phòng Luật sư Đà Nẵng.

Chấm dứt hợp đồng theo pháp luật hiện nay
Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật hiện nay

1. Chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Khi hợp đồng lao động chấm dứt, quan hệ lao động giữa các bên cũng sẽ không còn tồn tại, các bên không phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động. 

Chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên, đặc biệt đối với người lao động. Căn cứ theo điều 34 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì các trường hợp chấm dứt hợp đồng cụ thể như sau:

 • Hết thời hạn hợp đồng lao động giao kết
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc.
 • Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.
Chấm dứt hợp đồng theo pháp luật hiện nay
Chấm dứt hợp đồng lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động có cần báo trước không?

2.1 Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì người lao động có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng lao động biết, cụ thể:

 • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

2.2 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước

Căn cứ khoản 2 điều 35 Bộ luật lao động năm 2019, những trường hợp sau đây chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước với NSDLĐ

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này.
 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này.
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này.
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, người lao động có thể nghỉ việc ngay mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động biết.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật hiện nay
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

3. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

3.1 Trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động trái pháp luật sẽ phải bồi thường và hạn chế lợi ích khi nghỉ việc sau:

 • Không được trợ cấp thôi việc.
 • Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
 • Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này

3.2 Trường hợp NSDLĐ chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động có các nghĩa vụ sau:

 • Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
 • Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.
 • Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 
 • Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
 • Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật hiện nay

4. Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Luật sư hỗ trợ các vấn đề sau

 • Tư vấn pháp lý về lao động, tranh chấp hợp đồng lao động
 • Tư vấn mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng lao động
 • Tư vấn phương án giải quyết hợp đồng lao động đảm bảo quyền lợi khách hàng

Trên đây là nội dung tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động năm 2024 của Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 091 298 7103;

Bộ phận tư vấn luật Lao động – Công ty Luật Duy Ích – Chi nhánh Đà Nẵng.

 

Công ty luật Duy Ích

Công ty Luật Duy Ích với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp, đại diện và tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan trong các lĩnh vực như đất đai, lao động…

nhắn tin facebook
nhắn tin facebook
icon zalo
icon zalo
icon zalo
nhắn tin facebook
0912 987 103 gọi điện thoại